Opłaty

Opłaty obowiązujące w X edycji MBA-SGH (start luty 2021)

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 500 zł.
Opłata za studia: 49 400 zł.

Płatności można dokonywać w 1, 2 lub 4 ratach.

DANE DO PRZELEWU:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Numer konta do wpłaty zostanie wysłany w indywidualnej wiadomości po zakończeniu wypełniania formularza rekrutacyjnego.