MBA-SGH – dla kogo

MBA-SGH – dla kogo?

Program jest adresowany do średniej i wyższej kadry menedżerskiej firm działających w Polsce.

Program kładzie nacisk na najnowsze koncepcje i praktyki, niezbędne dla kierowników i menadżerów działających na nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, umożliwia wszechstronne zrozumienie sposobu funkcjonowania małych i dużych przedsiębiorstw, ułatwiając studentom nabycie praktycznej wiedzy warunkującej efektywne zarządzanie.

Program jest skierowany do kandydatów, którzy:

  • ukończyli studia wyższe (co najmniej I stopnia),
  • zarządzają własnymi firmami lub są zatrudnieni na średnim i wyższym szczeblu menedżerskim,
  • ukończyli studia II stopnia i mają co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego lub ukończyli studia I stopnia i mają co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego,
  • mają wykształcenie z różnych dziedzin i są zainteresowani uzyskaniem nowoczesnej, wysokiej jakości wiedzy z zarządzania,
  • działając jako menedżerowie potrzebują nowoczesnej wiedzy zarządczej.

Proces rekrutacji

Rekrutacja do programu MBA-SGH prowadzona jest w sposób ciągły. 

Aktualnie prowadzimy nabór do IX edycji programu, która rozpocznie zajęcia w lutym 2020.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone, gdy zostanie zapełniona podstawowa (40 miejsc) i rezerwowa (15 miejsc) lista uczestników.

Rozpoczęcie

Rozpoczęcie IX edycji programu

  • luty 2020 roku

Rozdanie dyplomów

Rozdanie dyplomów IX edycji programu 

  • styczeń/ luty 2022 roku

Terminy zajęć

Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym

  • w piątki
  • w soboty
  • oraz wybrane niedziele

(z wyjątkiem wakacji, przerw świątecznych oraz wolnych weekendów)