Opis przedmiotów

Polskie przedsiębiorstwa potrzebują prawdziwych przywódców – liderów z wizją, potrafiących wykorzystywać potencjał swoich zespołów, otwartych na wyzwania globalnego świata, potrafiących używać nowoczesnych technologii. Na studiach MBA-SGH zapewniamy naszym studentom możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do zarządzania nowoczesnymi firmami w najbardziej prestiżowej uczelni ekonomicznej w regionie. Przede wszystkim  dajemy jednak możliwość wymiany doświadczeń wśród uważnie wyselekcjonowanych prawdziwych liderów organizacji działających w różnych branżach, na różnych rynkach, z różnym profilem zawodowym. A dzisiejszy świat potrzebuje właśnie takiej różnorodności. Nasi absolwenci są gotowi na nowe wyzwania!

DR HAB. RAFAŁ MRÓWKA, PROF. SGH
Kierownik Programu MBA-SGH

Program

Program obejmuje zajęcia z 19 bloków tematycznych, w tym przygotowanie i obrona pracy dyplomowej oraz sesja integracyjna; razem 684 godziny zajęć.

Program obejmuje również fakultatywny przedmiot Mission to China.

Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, w piątki, soboty i wybrane niedziele, z wyłączeniem wakacji, świąt i wolnych weekendów.