Etapy rekrutacji

Przesłanie dokumentów

Przesłanie na adres biuromba@sgh.waw.pl kompletu wymaganych dokumentów:

  1. Formularz rekrutacyjny (do pobrania pod tym linkiem)
  2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. Dokumenty potwierdzające wymagany okres doświadczenia zawodowego (zaświadczenie od pracodawcy lub odpis z KRS)
  4. List motywacyjny, z zaznaczonym jasnym celem podjęcia studiów MBA (maks. strona A4)
  5. CV, jeśli zawiera ważne informacje nieuwzględnione w kwestionariuszu

Informacja o numerze indywidualnego konta bankowego do wpłaty opłaty rekrutacyjnej. 

Po weryfikacji przesłanych dokumentów kandydat/ka otrzymuje indywidualny numer konta do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.
Potwierdzenie opłaty należy wysłać na adres biuramba@sgh.waw.pl

Test predyspozycji analitycznych

Test predyspozycji analitycznych wypełniany online (czas wypełniania testu ok. 40 min.; zaliczenie testu z wynikiem minimum 75 pkt, kwalifikuje do kolejnego etapu). Kandydat/ka otrzyma indywidualny odnośnik do testu po weryfikacji i akceptacji dokumentów przesłanych w 1 i 2 etapie rekrutacji.

Rozmowa kwalifikacyjna

Po weryfikacji dokumentów oraz zaliczeniu testu predyspozycji analitycznych, kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną. Celem rozmowy jest ocena kandydata jako przyszłego studenta programu MBA. Po rozmowach z kandydatami dokonuje się wyboru grupy studentów najlepiej spełniającej warunki wstępne kwalifikacji na studia MBA-SGH. Terminy rozmów są ustalane indywidualnie.

Test – analiza behawioralna

Test – analiza behawioralna wypełniana online (czas wypełniania testu ok. 10 min.
W przypadku zakwalifikowania się do udziału w studiach wyniki analizy wykorzystywane są podczas zajęć "Rozwój umiejętności osobistych i przywódczych", w przypadku niezakwalifikowania się na studia kandydaci mają możliwość otrzymania raportu z analizy wraz z omówieniem). Kandydat/ka otrzyma indywidualny odnośnik do testu po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa wstępna

Osoby zainteresowane aplikowaniem na studia mają również możliwość przeprowadzenia wstępnej rozmowy oceniającej z kierownikiem studiów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem szerszych informacji na temat procesu rekrutacji, prosimy o kontakt na adres biuromba@sgh.waw.pl