Etapy rekrutacji

Przesłanie dokumentów

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie na adres biuromba@sgh.waw.pl kompletu wymaganych dokumentów:

  1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  2. Dokumenty potwierdzające wymagany okres doświadczenia zawodowego (świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy lub odpis z KRS)
  3. List motywacyjny z zaznaczonym jasnym celem podjęcia studiów MBA (maks. jedna strona A4)
  4. CV, jeśli zawiera ważne informacje nieuwzględnione w formularzu

Dokumenty rekrutacyjne na tym etapie przechodzą szczegółowy screening.

Rozmowa kwalifikacyjna

Po weryfikacji dokumentów, osoba kandydująca zapraszana jest na rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem programu, prof. Rafałem Mrówką. Celem rozmowy jest ocena osoby kandydującej pod kątem programu MBA i kalibracja oceny na tle innych. Terminy rozmów są ustalane indywidualnie. 

Test predyspozycji analitycznych

Test predyspozycji analitycznych wypełniany online (czas wypełniania testu ok. 40 min.; zaliczenie testu z wynikiem minimum 75 pkt. kwalifikuje do kolejnego etapu). Osoba kandydująca otrzyma indywidualny odnośnik do testu po weryfikacji i akceptacji dokumentów przesłanych w 1 i 2 etapie rekrutacji.

Test języka angielskiego

Ostatnim etapem rekrutacji jest krótki test z języka angielskiego wypełniany online. Jego wypełnienie jest obowiązkowe, jednak jego wyniki nie mają wpływu na wynik rekrutacji. Osoba kandydująca otrzyma link do testu językowego po pomyślnym przejściu trzech poprzednich etapów.

Rozmowa wstępna

Osoby zainteresowane aplikowaniem na studia mają również możliwość przeprowadzenia wstępnej rozmowy oceniającej z kierownikiem studiów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem szerszych informacji na temat procesu rekrutacji, prosimy o kontakt na adres biuromba@sgh.waw.pl

Załączniki