WIOS Warszawa

Polecam studnia MBA-SGH wszystkim pragnącym zaktualizować lub uzupełnić swoją wiedzę i nadążyć za zmieniającą się szybko rzeczywistością.

Mam za sobą 25 lat doświadczenia zawodowego i szczególnie doceniam uzupełnienie mojej wiedzy w obszarze rachunkowości finansowej i zarządczej, finansów przedsiębiorstw, statystyki i analizy decyzji, zarządzania operacyjnego, zarządzania w organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

Nie jest łatwo, ale mam nadzieję, że wynik końcowy w rachunku zysków i strat będzie dodatni.

Życzę powodzenia!
Joanna Piekutowska
j.piekutowska[@]wios.warszawa.pl