Euro – Dan Consulting

„Podjęcie studiów na kierunku Master of Business Administration rozważałem już od dłuższego czasu. Przy podejmowaniu decyzji duże znaczenie miał fakt firmowania studiów przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz doświadczenie tej uczelni w prowadzeniu kursów MBA. Istotnym czynnikiem była również wysoka pozycja zajmowana przez ten kierunek w corocznych rankingach uczelni krajowych. Ponadto zaoferowany zakres programowy dawał mi gwarancję zdobycia wiedzy, którą będę mógł wykorzystać w codziennej pracy w środowisku biznesowym…

Moim najważniejszym oczekiwaniem była możliwość szybkiego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Prowadzenie własnej firmy to codzienne wyzwania związane z finansami, zarządzaniem personelem, planowaniem strategicznym i dokonywaniem ważnych wyborów. Studia dały mi większą pewność przy podejmowaniu decyzji, a także jeszcze lepsze zrozumienie biznesu, co jest niezwykle istotne przy prowadzeniu działalności konsultingowej. Wymieniając korzyści wynikające z udziału w programie, nie mam szansy opowiedzieć o awansie, gdyż będąc właścicielem firmy, bardziej już awansować nie mogę, ale z całą pewnością jestem w stanie stwierdzić, że dzięki studiom moja firma jest efektywniej zarządzana.

Studia spełniły znakomitą większość moich oczekiwań. Jestem osobą bardzo wymagającą – zarówno wobec innych, jak i w stosunku do siebie. Wybrany przeze mnie kierunek studiów wymagał poświęcenia ogromnej ilości czasu, gdyż zajęcia były prowadzone w każdy piątek i sobotę. Niezbędne okazały się elastyczna organizacja pracy i przełożenie wielu innych spraw na późniejsze terminy. Moim zdaniem, studia MBA są skierowane do osób potrafiących zarządzać własnym czasem i odróżniać rzeczy ważne od codziennej rutyny. 

Ja sam potraktowałem je jako rodzaj inwestycji i już teraz zaczynam dostrzegać, że czas poświęcony na lepsze zaplanowanie i zrozumienie własnej działalności pozwala na osiągnięcie dużych zysków, które rekompensują środki i siły przeznaczone na zdobycie niezbędnej do tego wiedzy

Janusz Baczewski
Właściciel Euro – Dan Consulting