Zarządzanie strategiczne

36 godzin

Cel kursu

Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat istoty i znaczenia zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie na tle wielkich, współczesnych zmian w jego otoczeniu: globalizacji, rewolucji technologicznych, zmiany charakteru konkurencji i sposobu budowania modeli biznesowych, a w rezultacie konieczności zaakceptowania nowego paradygmatu ich rozumienia.

Intencją jest pokazanie synergii między klasycznym, ugruntowanym sposobem patrzenia na procesy zarządzania, a kolejnymi wnioskami i modyfikacjami wynikającymi ze zjawisk w tzw. nowej gospodarce. Chodzi, w jakimś sensie, o wykazanie sztuczności często pojawiającej się kontrowersji między “kreatywną, pozbawioną rygorów pasją” (firmy IV rewolucji przemysłowej), a “twardymi, ponadczasowymi zasadami zarządzania” niezbędnymi w korporacjach. 

W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z metodyką budowy planu strategicznego, poznają zasady dokonywania wyboru poszczególnych wymiarów strategii oraz poznają warunki efektywnego wdrażania strategii, a następnie będą mieli możliwość zastosować je do myślenia o współczesnych zjawiskach rynkowych. Część zajęć realizowana będzie w formie warsztatów, w trakcie których uczestnicy będą identyfikowali i rozwiązywali problemy strategiczne przedsiębiorstw. W rezultacie zajęć uczestnicy będą w stanie ocenić poprawność wyborów strategicznych przedsiębiorstw i zaproponować nowe kierunki rozwoju.