Zarządzanie strategiczne

36 godzin

Cel kursu

Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat istoty i znaczenia zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie na tle wielkich, współczesnych zmian w jego otoczeniu: globalizacji, rewolucji technologicznych, zmiany charakteru konkurencji i sposobu budowania modeli biznesowych, a w rezultacie konieczności zaakceptowania nowego paradygmatu ich rozumienia.

Intencją jest pokazanie synergii między klasycznym, ugruntowanym sposobem patrzenia na procesy zarządzania, a kolejnymi wnioskami i modyfikacjami wynikającymi ze zjawisk w tzw. nowej gospodarce. Chodzi, w jakimś sensie, o wykazanie sztuczności często pojawiającej się kontrowersji między “kreatywną, pozbawioną rygorów pasją” (firmy IV rewolucji przemysłowej), a “twardymi, ponadczasowymi zasadami zarządzania” niezbędnymi w korporacjach. 

W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z metodyką budowy planu strategicznego, poznają zasady dokonywania wyboru poszczególnych wymiarów strategii oraz poznają warunki efektywnego wdrażania strategii, a następnie będą mieli możliwość zastosować je do myślenia o współczesnych zjawiskach rynkowych. Część zajęć realizowana będzie w formie warsztatów, w trakcie których uczestnicy będą identyfikowali i rozwiązywali problemy strategiczne przedsiębiorstw. W rezultacie zajęć uczestnicy będą w stanie ocenić poprawność wyborów strategicznych przedsiębiorstw i zaproponować nowe kierunki rozwoju.

dr Sylwester Gregorczyk

Wykładowca w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od blisko 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania w różnych typach organizacji gospodarki, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie początkowo jako student-stażysta, później na stanowisku asystenta, a obecnie jako starszy wykładowca w Instytucie Zarządzania. Jego dorobek naukowy to ponad 30 artykułów wydanych zarówno w Polsce, jak i w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Prowadzi szeroką aktywność dydaktyczną, realizowaną na różnych typach studiów: magisterskich, podyplomowych, typu MBA i e-learnigowych, w szerokim obszarze tematycznym.

W swoim dorobku ma dedykowane zajęcia z zakresu zarządzania zarówno dla przedstawicieli organizacji biznesowych (m.in. CIBA VISION), jak również dla samorządowców (Urząd Miasta Bełchatów), nauczycieli (organizowane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej) i organizacji non-profit (projekty edukacyjne UE w ramach programów EQUAL, Leonardo da Vinci). Najważniejsze projekty eksperckie: Tworzenie strategii rozwoju metodą partycypacyjną dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska; PEKAES S.A., ADAMED, CerColor.