Zarządzanie relacjami z interesariuszami

24 godziny

Cel kursu

Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat zarządzania relacjami z inwestorami oraz innymi interesariuszami. W szczególności w czasie zajęć zostanie zaprezentowany dorobek ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich oraz doświadczenia związane z zarządzanie relacjami z innymi grupami interesariuszy (społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój).

W czasie zajęć wykorzystane będą studia przypadku przedsiębiorstw polskich i zagranicznych ilustrujące zarówno dobre praktyki, jak i główne wyzwania w zarządzaniu relacjami z inwestorami oraz innymi interesariuszami.