Zarządzanie relacjami z interesariuszami

24 godziny

Cel kursu

Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat zarządzania relacjami z inwestorami oraz innymi interesariuszami. W szczególności w czasie zajęć zostanie zaprezentowany dorobek ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich oraz doświadczenia związane z zarządzanie relacjami z innymi grupami interesariuszy (społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój).

W czasie zajęć wykorzystane będą studia przypadku przedsiębiorstw polskich i zagranicznych ilustrujące zarówno dobre praktyki, jak i główne wyzwania w zarządzaniu relacjami z inwestorami oraz innymi interesariuszami.

Dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH

Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania strategicznego. Ekspert Ministerstwa Rozwoju do oceny wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentna Gospodarka 2016-2020. Współpracuje z kancelarią prawną Głuchowski, Siemiątkowski i Zwara. Stypendystka między innymi DeutscherAkademischerAustauschdienst (Universität Passau), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Soros Foundation, Volkswagen Foundation i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stażystka London Metropolitan Business School oraz Sydney University School of Business.

Prowadzi zajęcia na studiach MBA, podyplomowych, doktoranckich, magisterskich, licencjackich. Członek European Corporate Governance Institute (ECGI), International Corporate Governance Society (ICGS), Finance Watch, European Academy of Management (EURAM), a także Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Rady Instytutu Lotnictwa oraz kolegiów redakcyjnych w czasopismach “International Journal of Corporate Social Responsibility”, „European Journal of Economics and Management” „PrzeglądOrganizacji i e-Mentor.

Autorka monografii (Własność a corporategovernance; Polish Corporate Governance; Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych; Mechanizmy corporategovernance w spółkach giełdowych), współredaktorka czterech monografii w języku angielskim (TransformingGovernance, Dynamics of CorporateSocialResponsibility, ResponsibleCorporateGovernance, Women on Boards), autorka artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.