Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

36 godzin

Cel kursu

Zajęcia dotyczą praktycznych zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z perspektywy zarządu, menedżera i departamentu ZZL w organizacji. Zajęcia koncentrują się na głównych procesach ZZL, dostarczających realną wartość dla organizacji. W ramach zintegrowanego, elastycznego i efektywnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

Celem zajęć jest wskazanie wartości kompetencji pracowników jako elementu niezbędnego do dostarczania realnej wartości biznesowej poprzez działania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w ramach uwarunkowań prawnych (kodeks pracy, orzecznictwo sądów powszechnych), rynkowych i kulturowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metoda nauczania, łączących praktyczne wyzwania menedżerskie w organizacji z umiejętnością wykorzystania teorii w praktyce.

Dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH

Pracownik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 20 lat działa w środowisku HR. W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był współzałożycielem i Prezesem Zarządu HRK Partners S.A., pełnił funkcje Dyrektora Personalnego – Pełnomocnika Zarządu. Obecnie jest ekspertem Core Business Institute i Głównym Ekonomistą Pracodawców RP. Budował narzędzia zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz prowadził liczne projekty z obszaru budowy i optymalizacji organizacji.

Obszary jego specjalizacji to budowanie strategii ZKL oraz projektowanie i wdrażanie efektywnych systemów zarządzania. Jego doświadczenie obejmuje też doradztwo w projektach rozwoju kompetencji (budowa systemów kompetencyjnych, ocen okresowych oraz narzędzi AC/DC) oraz realizację projektów zarządzania zmianami na poziomie regulacji prawnych (państwa), grup przedsiębiorstw i organizacji publicznych, poszczególnych przedsiębiorstw i grup pracowników. Prowadził badania systemów wynagradzania, dobrych praktyk ZKL, doradztwa zawodowego, rynku pracy, kompetencji menedżerskich i przywództwa.

Jest autorem wielu książek oraz ponad 200 artykułów, raportów i ekspertyz o tematyce Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Stale współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą zarówno w zakresie poprawy efektywności przedsiębiorstw i administracji publicznej, jak też usprawniania wszelkich działań mających wpływ na sukces osób na rynku pracy oraz rozwój pracodawców, którzy ten sukces mogą zapewnić.