Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

36 godzin

Cel kursu

Zajęcia dotyczą praktycznych zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z perspektywy zarządu, menedżera i departamentu ZZL w organizacji. Zajęcia koncentrują się na głównych procesach ZZL, dostarczających realną wartość dla organizacji. W ramach zintegrowanego, elastycznego i efektywnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

Celem zajęć jest wskazanie wartości kompetencji pracowników jako elementu niezbędnego do dostarczania realnej wartości biznesowej poprzez działania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w ramach uwarunkowań prawnych (kodeks pracy, orzecznictwo sądów powszechnych), rynkowych i kulturowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metoda nauczania, łączących praktyczne wyzwania menedżerskie w organizacji z umiejętnością wykorzystania teorii w praktyce.