Zachowania w organizacji

36 godzin

Cel kursu

W ramach tego przedmiotu są badane i objaśniane zachowania w organizacji. Studenci skupiają się na zachowaniu ludzi w organizacjach, odpowiedniej teorii i metodach używanych do tego typu analiz oraz zastosowaniu tej wiedzy w sposób użyteczny dla menedżera. Szczególny nacisk jest położony na zidentyfikowanie i diagnozę przyczyn efektywnego i nieefektywnego zachowania w organizacjach, jak również na niektóre aspekty dynamiki grupy, włącznie z procesami wewnątrzgrupowymi i międzygrupowymi. Studenci poznają również główne idee oraz teorie niezbędne do zrozumienia działania organizacji i systemu zarządzania jej ludźmi na globalnym rynku międzynarodowym.