Zachowania w organizacji

36 godzin

Cel kursu

W ramach tego przedmiotu są badane i objaśniane zachowania w organizacji. Studenci skupiają się na zachowaniu ludzi w organizacjach, odpowiedniej teorii i metodach używanych do tego typu analiz oraz zastosowaniu tej wiedzy w sposób użyteczny dla menedżera. Szczególny nacisk jest położony na zidentyfikowanie i diagnozę przyczyn efektywnego i nieefektywnego zachowania w organizacjach, jak również na niektóre aspekty dynamiki grupy, włącznie z procesami wewnątrzgrupowymi i międzygrupowymi. Studenci poznają również główne idee oraz teorie niezbędne do zrozumienia działania organizacji i systemu zarządzania jej ludźmi na globalnym rynku międzynarodowym.

Prof. dr hab. Jacek Miroński

Kierownik Zakładu Komunikacji w Biznesie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor Akademicki Międzynarodowego programu CEMS w SGH. Kierownik Podyplomowego Studium Public Relations w SGH. Był dyrektorem d/s promocji Radia Zet.

Prowadził szkolenia m. in. na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, UNIDO, Canal Plus, PZU, Bosch, Samsung, polsko-kandyjskiego (CEMBA) i polsko-amerykańskiego (WEMBA) programów Executive MBA w SGH. Brał udział przy opracowywaniu ekspertyz dla szeregu polskich i zagranicznych firm. Pracował w Procter & Gamble Polska.  Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta przebywał na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Otrzymał także roczne stypendium badawcze Fundacji Japońskiej na Uniwersytecie Hosei w Tokio. Odbywał wizyty i staże naukowe w Harvard Business School oraz na uniwersytetach w Kanadzie i w Szwecji.

Do jego głównych zainteresowań badawczo-naukowych należą: zarządzanie ludźmi, władza i polityka w organizacji, komunikacja w biznesie i zarządzanie międzykulturowe. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książki "Władza i polityka w przedsiębiorstwie".