Symulacja biznesowa

24 godziny

Cel kursu

Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników umiejętności i wiedzy związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem w dobie gruntownych przeobrażeń rynkowych związanych w szczególności z transformacją cyfrową. Zajęcia realizowane będą w formie gry biznesowej, w której uczestnicy podzieleni na zespoły konkurujące między sobą o miejsce w rankingu pod względem wartości zarządzają przedsiębiorstwami na rynku symulowanym przez dedykowane oprogramowanie.