Symulacja biznesowa

24 godziny

Cel kursu

Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników umiejętności i wiedzy związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem w dobie gruntownych przeobrażeń rynkowych związanych w szczególności z transformacją cyfrową. Zajęcia realizowane będą w formie gry biznesowej, w której uczestnicy podzieleni na zespoły konkurujące między sobą o miejsce w rankingu pod względem wartości zarządzają przedsiębiorstwami na rynku symulowanym przez dedykowane oprogramowanie.

Dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UE

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest kierownikiem Katedry Projektowania Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.  
​Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw, kształtowania strategii oraz nowych modeli biznesowych i organizacyjnych, a także związane z powyższymi procesy kompleksowych zmian organizacyjnych. Obecnie koncentruje się na badaniach potencjału dostosowawczego związanych m.in. ze strategiczną odnową przedsiębiorstw, przełamywaniem barier wzrostu oraz integracją po fuzjach i przejęciach, rozwijając nowatorskie metody analizy sieci organizacyjnych i społecznych.

Prof. Grzegorz Bełz łączy pracę akademicką z działalnością doradczą w zakresie restrukturyzacji, doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, przeprowadzania zmian organizacyjnych, kształtowania strategii firm jak również architektury technologii informacyjnej i komunikacyjnej jako doradca zarządów spółek i menedżerów przedsiębiorstw zarówno polskich jak i jednostek biznesowych korporacji zagranicznych.

dr Łukasz Wawrzynek

Związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. 

Główne zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniem doskonalenia organizacji, które koncentrują się wokół jej procesów biznesowych. Doskonalenie procesów z jednej strony wiąże z analizą miar i danych osiąganych w procesach. Z drugiej strony zainteresowania badacze kieruje w stronę analizy sieci społecznej, której wyniki również wiąże z doskonaleniem procesów poprzez poszukiwanie wzorców organizacyjnych sprzyjających innowacyjności, efektywności operacyjnej oraz gotowości do zmian i budowania potencjału zdolności dynamicznych organizacji.

dr Łukasz Wawrzynek swoje zainteresowania badawcze wiąże z działalnością  doradczą. Prowadzi projekty doskonalące w roli SixSigma BlackBelt, prowadzi prace w zakresie analizy sieci społecznych w przedsiębiorstwach. Realizuje na rzecz przedsiębiorstw prace w zakresie wdrażania podejścia procesowego jak również doskonalenia architektury procesowej w odniesieniu do doskonalenia aspektów wymiarów systemu zarządzania.