Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych

28 godzin

Cel kursu

Celem zajęć jest rozpoznanie indywidualnego profilu zachowań i wiodącego  profilu przywódczego słuchacza, zapoznanie go/jej z narzędziami samodzielnej analizy własnej kariery, definiowania ścieżek swojego rozwoju oraz sposobów osiągania założonych celów rozwojowych.

Poprzez interaktywne wykłady, ćwiczenia i analizę przypadków słuchacz pozna także narzędzia pozycjonowania się na rynku pracy, perspektywę swojej oceny z pozycji pracodawcy i rekruterów. Nabędzie też fundamentalne umiejętności kompetencji interpersonalnych (efektywne słuchanie, wypowiadanie się), stanowiące punkt wyjścia do rozwoju przywództwa.
Po ukończeniu kursu słuchacz będzie dysponował wiedzą i narzędziami do świadomego i zrównoważonego rozwijania swojej kariery menedżerskiej i przywódczej.

dr Dariusz Użycki

Był związany z jedną największych  firm doradztwa personalnego w Europie (MercuriUrval), początkowo jako konsultant później jako Branch Manager i Country Manager w Polsce z pełną odpowiedzialnością P&L.

W latach 2007-13 był Dyrektorem Zarządzającym  Deininger Consulting Sp. z o.o. w Warszawie (ExecutiveSearch). Odpowiadał za teren Europy Środkowo-Wschodniej łącznie z Rosją i tzw. krajami CIS.

Od 2014 roku współpracuje z Pedersen & Partners, jedną z najdynamiczniej rozwijających się globalnych firm ExecutiveSearch, ponownie będąc silnie eksponowany międzynarodowo (Head of IndustrialSector CEE&CIS). Równoleglerozwijapraktykękonsultinguosobistegodlamenedżerów (Executive Coaching, Leadership Development, Self-reflection, Career-planning, Positioning, Communication), harmonijniełączącelementydoradztwa i coachingu.

Poza obszarem ExecutiveSearch oraz konsultingu osobistego jest stałym lektorem organizującym i prowadzącym zajęcia w ramach:

  • MBA-SGH (autorski pełny przedmiot, rozwój kariery i przywództwa)
  • Canadian Executive MBA, SGH (autorski pełny przedmiot, w języku angielskim)
  • szeregu konferencji tematycznych organizowanych przez czołowe podmioty rynku.

Tematyka zajęć obejmuje takie główne zagadnienia, jak: przywództwo, komunikacja, planowanie kariery, budowanie równowagi życiowej menedżerów. Poza zawodowym i osobistym doświadczeniem, fundamentem zajęć oraz procesów coachingowych są także własne oryginalne analizy rynkowe (przeprowadzone samodzielnie lub we współpracy z partnerami – SGH, PwC, White&Case), dot. postaw i zachowań menedżerów, ich samooceny, wypalenia zawodowego, sytuacji menedżerek w Polsce, pozycjonowania na rynku pracy. Były one także przedmiotem publikacji w Harvard Business Review Polska oraz Przeglądzie CorporateGovernance. Jest autorem szeregu artykułów w języku polskim i angielskim dołączonych do profilu LinkedIn. Płynnie posługuję się językiem angielskim i rosyjskim