Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych

28 godzin

Cel kursu

Celem zajęć jest rozpoznanie indywidualnego profilu zachowań i wiodącego  profilu przywódczego słuchacza, zapoznanie go/jej z narzędziami samodzielnej analizy własnej kariery, definiowania ścieżek swojego rozwoju oraz sposobów osiągania założonych celów rozwojowych.

Poprzez interaktywne wykłady, ćwiczenia i analizę przypadków słuchacz pozna także narzędzia pozycjonowania się na rynku pracy, perspektywę swojej oceny z pozycji pracodawcy i rekruterów. Nabędzie też fundamentalne umiejętności kompetencji interpersonalnych (efektywne słuchanie, wypowiadanie się), stanowiące punkt wyjścia do rozwoju przywództwa.
Po ukończeniu kursu słuchacz będzie dysponował wiedzą i narzędziami do świadomego i zrównoważonego rozwijania swojej kariery menedżerskiej i przywódczej.