Strategie zarządzania w czasach IV rewolucji przemysłowej

36 godzin

Motto i główne intelektualne założenie przedmiotu: zarządzanie strategiczne w dzisiejszej Nowej Gospodarce ma charakter paradoksalny. Wymaga ono bowiem równocześnie efektywności I otwartości, dyscypliny i szaleństwa, organizacyjnej dyscypliny i wizjonerstwa. Systemy menedżerskie oparte na modelu newtonowskim nie są wyposażone w te dwoistości. 

W 1935 roku, wielki fizyk Erwin Schroedinger zaproponował następujący eksperyment myślowy: umieszczamy żywego kota w pudełku, w którym znajduje się urządzenie mogące wstrzyknąć mu, z 50-procentowym prawdopodobieństwem, śmiertelną truciznę. Zamykamy pudełko i po jakimś czasie stawiamy pytanie: czy kot jest żywy, czy martwy? Słynna odpowiedź Schrodingera: jest równocześnie żywy i martwy.

   Ta historia obrazuje wyzwanie, przed jakim stoją dzisiaj przywódcy biznesowi. Wczorajszy dylemat „albo-albo” staje się bezużytecznym uproszczeniem. Wbrew temu, co twierdziła teoria (i praktyka) zarządzania w latach 70’-90’ nie ma pojedynczego modelu, który prowadzi do sukcesu. Dzisiejsza chaotyczna (w rozumieniu teorii chaosu) gospodarka wymaga zaakceptowania paradoksów w zarządzaniu.

   Tak więc, zarządzanie strategiczne polega teraz zarówno tworzeniu wyjaśnień analitycznych i budowaniu modeli predykcyjnych, jak i na opowiadaniu historii i szukaniu metafor.

   Główne pytania zaadresowane podczas zajęć:

   • Jak fundamentalnie zmienia się dzisiaj biznes?
   • Co powoduje te zmiany?
   • Jaka jest rola nowych, przełomowych (radykalnych) technologii, a także “killerapplications”, w tym procesie?
   • Jakie to stawia wyzwania wobec przywódców biznesowych i ich strategii?

   Najważniejsza konkluzja kursu:

   wiedza potrzebna dobremu menedżerowi i dobrej strategii znacznie wykracza poza obszar zarządzania, jako takiego.

   Stanley M. Davis, “Future Perfect”: “aby zrozumieć zarządzanie i organizację przyszłości niezbędnym jest zrozumienie (głównych) wymiarów świata i ich wpływu na wszystko inne”.

   Założenia kursu: 

   Trzy główne wymiary dzisiejszego środowiska biznesowego:

   • Złożoność, systemy chaotyczne i krótkookresowa nieliniowość;
   • Hiperarchiczna natura globalnie połączonych systemów;
   • Narodziny nowego klienta, który nigdy nie jest całkowicie zadowolony.

   Dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH

   Absolwent Harvard Business School, USA, stypendysta m.in. The British Academy, Imperial College (Anglia), CNRS (Paryż), The Swiss Foundation (St. Gallen), Chiba i Keyo Univ. (Tokyo), ChińskaAkademiaNaukoraz Sloan School of Management w Massachusetts Institute of Technology, USA.

   Doświadczenie: W latach 2005-2008, Prorektor SGH ds. Współpracy z Zagranicą. Założyciel i Przewodniczący Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania w SGH. Współzałożyciel i członek Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego w Polsce. Współzałożyciel oraz przewodniczący (w latach 1998-2008) WarsawExecutive MBA. W roku 2009, 2010 i 2011 wybrany Najlepszym Polskim Wykładowcę w tym programie. W latach 1999-2005 członek Faculty i wykładowca w Consortium for Enhancement of Ukrainian Management Education (CEUME) – amerykańskim programie USAID dla kształcenia wykładowców uniwersyteckich na Ukrainie. Zajmuje się Nową Gospodarką: wpływem technologii na modele biznesowe, internetem obiektów, Big Data, CSR i prosumpcją.

   Współautor szeregu pionierskich badań międzynarodowych nt. m.in.: nowej przedsiębiorczości post-socjalistycznej, zarządzania wiedzą, innowacyjności, społecznej odpowiedzialności firm i tzw. tacitknowledge. Głównym obszarem wykładów i doradztwa prof. Płoszajskiego są strategie zarządzania na progu chaosu, a w szczególności problemy hiperkonkurencji i nowego klienta w gospodarce sieciowej. Autor ponad 200 publikacji, w tym kilku książek w języku angielskim. Wykładowca i prelegent na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach, Afryce Płd. i Nowej Zelandii. Obecnie - VisitingProfessor na universytetach w Wiedniu, Minneapolis, Kijowie, Lwowie i Dortmundzie.

   Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych, m.in.: Samsung, HP, PZU, BreBank, Millenium Bank, Kredyt Bank, Orlen, Lotos, MasterCard, Mars, Microsoft, UNIBEP, TP SA, Orange, Sybase, Wolters Kluwer, P&G, McKinsey, Polbank, Fortis Bank, Nordea, L'Oreal, Expander, Ergo Hestia, Kompania Piwowarska, Lafarge, ING. Członek kilku rad nadzorczych.

   Więcej informacji: http://www.sgh.waw.pl/katedry/ktz/pracownicy/ploszajski/