Statystyka i analiza decyzji

44 godziny

Cel kursu

Struktura tego przedmiotu zawiera zarówno omówienie tradycyjnych zasad podejmowania decyzji na poziomach strategicznym, taktycznym i operacyjnym, jak również szczegółowe zastosowania oprogramowania komputerowego wspierającego proces decyzyjny. Kurs ten ma za zadanie rozwinąć w studentach umiejętność rozpoznawania różnych typów procesów decyzyjnych, ich wzajemnych zależności, określonych i nieokreślonych zmiennych wpływających na te decyzje oraz używania w praktyce różnych technik, modeli i podejść. W trakcie wykładu wykorzystywana jest kombinacja metod dydaktycznych takich jak: wykłady, analizy studium przypadków, symulacje rzeczywistych sytuacji biznesowych.

Dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH

Adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  Absolwent SGH (mgr, dr, hab.) i Uniwersytetu Warszawskiego (matematyka, lic.). Stypendium Marie Curie naKatolickimUniwersytecie Louvain (2004, Louvain-la-Neuve, Belgia), stypendium Fulbright Senior Award (2015-2016, The University of Iowa). Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2011).

Prowadzi badania naukowe w zakresie modelowania preferencji, teorii i wspomagania decyzji, w szczególności w problemach decyzyjnych z wieloma kryteriami, w warunkach ryzyka, z uwzględnieniem nieprecyzyjnych/rozmytych preferencji, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań na rynku ochrony zdrowia, w obszarze tzw. oceny technologii medycznych. Autor wieluartykułównatzw. liściefiladelfijskiej, m.in. w Annals of Operations Research, Central European Journal of Operations Research, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, Health Economics, International Journal of Game Theory, Quality of Life Research, Value in Health.

Wykładowca MBA z doświadczeniem w programach Canadian Executive MBA, WarsawExecutive MBA, MBA-SGH i SGH-WUM MBA w Ochronie Zdrowia. Prowadził szkolenia w obszarze statystyki i modelowania dla instytucji publicznych (m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia,  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Ministerstwo Zdrowia) i firm farmaceutycznych. Ceniony wykładowca (TOP 10 dla najlepszych wykładowców SGH)  i promotor (ponad 100 prac licencjackich i 50 prac magisterskich). Członek The EuroQol Group, International Academy of HealthPreferenceResearch, Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej. Doświadczenie biznesowe, obecnie jako współwłaściciel firmy konsultingowej HealthQuest świadczącej usługi w obszarze oceny technologii medycznych.

Więcej informacji na stronie http://michaljakubczyk.pl.