Rachunkowość finansowa

42 godziny

Cel kursu

Przedmiot skupia się na przekazaniu studentom wiedzy, która umożliwia zrozumienie informacji księgowej oraz użycie jej do celów zarządzania.

Studenci poznają zasady rachunkowości użyteczne dla podejmowania decyzji i wyceny wartości firmy, a także zagadnienia związane z podatkami oraz analizą sprawozdań finansowych.