sgh
mbasgh
 • Dla pracujących profesjonalistów
  Program MBA-SGH to studia podyplomowe Executive Master of Business Administration oferowane
  w języku polskim i adresowane do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe
  oraz posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie, głównie zajmują średnie i wyższej stanowiska menedżerskie.
 • Wiedza od doświadczonych wykładowców-praktyków
  Kadrę programu MBA-SGH tworzą doświadczeni wykładowcy z Polski i ze świata, najlepsi wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej, posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania własnej wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.
 • Prestiżowy dyplom
  Absolwenci programu MBA-SGH otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA w najbardziej prestiżowej uczelni ekonomicznej w Polsce, dyplom czołowego programu Executive MBA
  w Polsce i regionie (w ocenie różnych rankingów, jak również według wyników badań wśród pracodawców).
Nabór zgłoszeń do udziału w VII edycji programu (start luty 2018), trwa do 26 listopada 2017.

Program obejmuje zajęcia z 20 bloków tematycznych w tym m.in.: przygotowanie i obrony prac dyplomowych oraz szkolenie integracyjne; razem 724 godziny zajęć. Od roku 2013 wprowadziliśmy opcję zaliczenia Projektu Biznesowego w Chinach.

Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, w każdy piątek (13.30 - 17.00) i sobotę (9.00 - 17.00), za wyjątkiem wakacji, świąt, wolnych weekendów.

 

Harmonogram zajęć VII edycji MBA-SGH (rozpoczęcie 3 lutego 2018 roku)

Sesja integracyjna połączona z oficjalną inauguracją

luty 3,4 2018

Zarządzanie Operacyjne (36 godzin)

luty 9, 10, 16, 17, 23, 24; marzec 2 (egzamin), 2018 

Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych (28 godzin)

luty 23 (wykład),  marzec 11, 18, 25 (ćwiczenia), maj 11 (wykład), czerwiec 3, 17, 24 (ćwiczenia), październik 5 (wykład), 21, 28, listopad 11 (ćwiczenia); 2019 styczeń 18 (wykład); luty 3, 10, 17 (ćwiczenia)

Rachunkowość Finansowa (42 godziny)

marzec  2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24; kwiecień 6 (egzamin), 2018

Zachowania w Organizacji (36 godzin)

kwiecień 6, 7, 13, 14, 20, 21, 2018

Statystyka i Analiza Decyzji (40 godzin)

kwiecień 27, 28, 29 maj 11, 12, 18, 19 2018

Finanse w przedsiębiorstwie (44 godziny)

maj 25, 26 czerwiec 1, 2, 15, 16, 22, 23, 29 (egzamin), 2018

PRZERWA WAKACYJNA

Marketing (36 godzin)

wrzesień 7, 8, 14, 15, 21, 22, 2018

Przywództwo (36 godzin)

wrzesień 28, 29; październik, 5, 6, 12, 13, 2018

Rachunkowość Zarządcza (42 godziny)

październik 19, 20, 26, 27; listopad 9, 10, 16, 17, 2018

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim (36 godzin)

listopad 23, 24, 30, grudzień 1, 7, 8, 2018

Harmonogram pozostałych zajęć zostanie udostępniony, po ostatecznym potwierdzeniu. 

 

Harmonogram zajęć VI edycji MBA-SGH (rozpoczęcie 3 lutego 2017 roku) 

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim (36 godzin)

Grudzień 1, 2, 8, 9, 15, 16; 2017

Przerwa świąteczna

Ekonomia Menedżerska (36 godzin)

Styczeń 12, 13, 19, 20, 26, 27; 2017

Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych (29 godzin)

Styczeń 12; 2018, wykład (godz. 17.15 - 20.15, cała grupa). Luty 4, 11, 18; 2018, ćwiczenia (godz. 9.00 - 13.00 oraz 13.00 - 17.00, kolejno 6 podgrup).

Zarządzanie Strategiczne (36 godzin)

Luty  2, 3, 9, 10, 16, 17; 2018

Strategie zarządzania w czasach IV rewolucji przemysłowej (36 godzin)

Luty 23, 24, Marzec 2, 3, 9, 10; 2018

Finanse międzynarodowe (36 godzin)

Marzec 16, 17, 23, 24; Kwiecień 6, 7 2018

Zarządzanie relacjami z interesariuszami (36 godzin)

Kwiecień 13, 14, 20, 21; 2018

Zarządzanie Projektami (24 godziny)

Kwiecień 27, 28, Maj 11,12, 18, 19; 2018

Negocjacje (24 godziny)

Czerwiec 9, 10, 16; 2018

Menedżer w światowym systemie handlu (24 godziny)

Maj 25, 26, Czerwiec 22, 23; 2018

Symulacja biznesowa (28 godzin)

Kwiecień 15, Maj 13, Czerwiec 8, 29-30 (sesja wyjazdowa); 2018

Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych (28 godzin)

Styczeń 12, Luty 4, 11, 18; 2018

Wystąpienia publiczne (32 godziny) - zajęcia fakultatywne

Marzec 25, Kwiecień 22, Maj 20; 2018 (jeden termin do wyboru)

 

Harmonogram zajęć V edycji MBA-SGH (rozpoczęcie 6 lutego 2016 roku)

Obrony prac biznesowych

Październik, Listopad, Grudzień 2017

Rozdanie dyplomów

Luty 2, 2018

 

IV edycja programu MBA-SGH została już zakończona.
Uroczystość wręczania dyplomów absolwentom IV edycji programu MBA-SGH odbyła się w dniu 24 marca 2017 roku.

III edycja programu MBA-SGH została już zakończona.
Uroczystość wręczania dyplomów absolwentom III edycji programu MBA-SGH odbyła się w dniu 17 marca 2016 roku.

II edycja programu MBA-SGH została już zakończona. 
Uroczystość wręczania dyplomów absolwentom II edycji programu MBA-SGH odbyła się w dniu 11 grudnia 2014 roku.

I edycja programu MBA-SGH została już zakończona. 
Uroczystość wręczania dyplomów absolwentom I edycji programu MBA-SGH odbyła się w dniu 125 listopada 2013 roku.

  

Opisy przedmiotów

1. Zachowania w organizacji 36 godzin
W ramach tego przedmiotu są badane i objaśniane zachowania w organizacji. Studenci skupiają się na zachowaniu ludzi w organizacjach, odpowiedniej teorii i metodach używanych do tego typu analiz oraz zastosowaniu tej wiedzy w sposób użyteczny dla menedżera. Szczególny nacisk jest położony na zidentyfikowanie i diagnozę przyczyn efektywnego i nieefektywnego zachowania w organizacjach, jak również na niektóre aspekty dynamiki grupy, włącznie z procesami wewnątrzgrupowymi i międzygrupowymi. Studenci poznają również główne idee oraz teorie niezbędne do zrozumienia działania organizacji i systemu zarządzania jej ludźmi na globalnym rynku międzynarodowym.

2. Statystyka i analiza decyzji 42 godziny
Struktura tego przedmiotu zawiera zarówno omówienie tradycyjnych zasad podejmowania decyzji na poziomach strategicznym, taktycznym i operacyjnym, jak również szczegółowe zastosowania oprogramowania komputerowego wspierającego proces decyzyjny. Kurs ten ma za zadanie rozwinąć w studentach umiejętność rozpoznawania różnych typów procesów decyzyjnych, ich wzajemnych zależności, określonych i nieokreślonych zmiennych wpływających na te decyzje oraz używania w praktyce różnych technik, modeli i podejść. W trakcie wykładu wykorzystywana jest kombinacja metod dydaktycznych takich jak: wykłady, analizy studium przypadków, symulacje rzeczywistych sytuacji biznesowych.

3. Zarządzanie operacyjne 36 godzin
Przedmiot jest wprowadzeniem do decyzji i wyborów związanych z produkcją towarów i usług. Tematyka obejmuje planowanie technologii (proces produkcji), projekt systemu produkcji (wydajność i lokalizacja), kontrolę (planowanie produkcji, zarządzanie zapasami, JIT, jakość, niezawodność, planowanie dystrybucji), wzory do produkcji, zarządzanie nowymi technologiami (FMS, robotyka) oraz zarządzanie obsługą serwisową. Powiązania ze strategią firmy oraz z innymi obszarami jej funkcjonowania, takimi jak systemy informatyczne, marketing, księgowość i finanse, są zilustrowane poprzez studia przypadków.

4. Ekonomia menedżerska 36 godzin
Celem tego przedmiotu jest poprawa zrozumienia przez studentów zasad rządzących rynkiem, struktury konkurencji, mechanizmów makroekonomicznych, a także przedstawienie kulturowych, politycznych i społecznych zjawisk oraz ich wpływu na organizacje publiczne i prywatne.

5. Rachunkowość finansowa 44 godziny
Przedmiot skupia się na przekazaniu studentom wiedzy, która umożliwia zrozumienie informacji księgowej oraz użycie jej do celów zarządzania. Studenci poznają zasady rachunkowości użyteczne dla podejmowania decyzji i wyceny wartości firmy, a także zagadnienia związane z podatkami oraz analizą sprawozdań finansowych.

6. Marketing 36 godzin
Przedmiot oferuje wiedzę na temat koncepcji, instrumentów oraz strategii marketingowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach działających na różnych rynkach produktowych.
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z koncepcją holistyczną uwzgledniającą: (1) marketing zintegrowany (identyfikacja, kreowanie, dostarczanie i komunikowanie wartości dla klienta w optymalnej kombinacji uwzgledniającej dostosowanie do oczekiwań klientów docelowych i zasobów przedsiębiorstwa); (2) marketing relacji (tworzenie relacji z podmiotami funkcjonującymi w systemie rynkowym); (3) marketing wewnętrzny (przyjęcie marketingowego sposobu myślenia przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa); (4) marketing wyników (pomiar wyników działań marketingowych w wymiarze rynkowym finansowym i społecznym).

7. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 36 godzin
Zajęcia dotyczą praktycznych zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z perspektywy zarządu, menedżera i departamentu ZZL w organizacji. Zajęcia koncentrują się na głównych procesach ZZL, dostarczających realną wartość dla organizacji. W ramach zintegrowanego, elastycznego i efektywnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.Celem zajęć jest wskazanie wartości kompetencji pracowników jako elementu niezbędnego do dostarczania realnej wartości biznesowej poprzez działania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w ramach uwarunkowań prawnych (kodeks pracy, orzecznictwo sądów powszechnych), rynkowych i kulturowych.Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metoda nauczania, łączących praktyczne wyzwania menedżerskie w organizacji z umiejętnością wykorzystania teorii w praktyce.

8. Rachunkowość menedżerska 42 godziny
Przedmiot prezentuje wybrane zagadnienia z dziedziny rachunkowości menedżerskiej oraz zasady sprawozdawczości zewnętrznej w przedsiębiorstwie wraz z celami, jakim mają służyć korporacyjne sprawozdania finansowe. Omawiane są również role jakie spełniają menedżerowie firmy, rząd krajowy, zewnętrzne firmy audytorskie, a także procesy związane z rozwijaniem i wdrażaniem zasad GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) zarówno w kwestiach prawnych jak i w kontekście etyki zawodowej. Szczególny nacisk jest położony na analizę sprawozdań finansowych pod kątem przydatności dla użytkownika.

9. Zarządzanie projektami 36 godzin
Zarządzanie projektami było tradycyjnie kojarzone z budownictwem i dużymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Jednak w ostatnich latach ten pogląd uległ dramatycznej zmianie. Dziś organizacje rozumieją, że wiele procesów, które były przez nie traktowane jako ciągłe, najlepiej jest postrzegać jako sekwencję następujących po sobie niezależnych projektów. Ten pogląd rozszerzył zakres zagadnień związanych z zarządzaniem projektami w każdej organizacji i w każdej dziedzinie działalności. Celem tego przedmiotu jest przedstawienie metod zarządzania projektami, pokazanie w jaki sposób mogą one być użyte w różnych okolicznościach oraz określenie czynniki prowadzących do sukcesu. Wykład obejmuje wszystkie główne etapy zarządzania projektem od pomysłu i selekcji aż do zakończenia i przekazania.

10. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 44 godziny
Jest to przedmiot wprowadzający do nowoczesnych finansów. Problematyka wykładu koncentruje się wokół tego, jak decyzje zarządcze wpływają na wartość firmy z punktu widzenia jej udziałowców oraz jak rynki kapitałowe kierują fundusze do projektów, które maksymalizują wartość przedsiębiorstwa. Najistotniejsze poruszane zagadnienia to: budżetowanie, wycena akcji i obligacji, teoria portfela inwestycyjnego, modele wyceny aktywów, struktura kapitałowa firmy oraz polityka dywidend.

11. Zarządzanie strategiczne 72 godziny
Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat istoty i znaczenia zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie na tle wielkich, współczesnych zmian w jego otoczeniu: globalizacji, rewolucji technologicznych, zmiany charakteru konkurencji i sposobu budowania modeli biznesowych, a w rezultacie konieczności zaakceptowania nowego paradygmatu ich rozumienia. Intencją jest pokazanie synergii między klasycznym, ugruntowanym sposobem patrzenia na procesy zarządzania, a kolejnymi wnioskami i modyfikacjami wynikającymi ze zjawisk w tzw. nowej gospodarce. Chodzi, w jakimś sensie, o wykazanie sztuczności często pojawiającej się kontrowersji między “kreatywną, pozbawioną rygorów pasją” (firmy IV rewolucji przemysłowej), a “twardymi, ponadczasowymi zasadami zarządzania” niezbędnymi w korporacjach.  W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z metodyką budowy planu strategicznego, poznają zasady dokonywania wyboru poszczególnych wymiarów strategii oraz poznają warunki efektywnego wdrażania strategii, a następnie będą mieli możliwość zastosować je do myślenia o współczesnych zjawiskach rynkowych.Część zajęć realizowana będzie w formie warsztatów, w trakcie których uczestnicy będą identyfikowali i rozwiązywali problemy strategiczne przedsiębiorstw. W rezultacie zajęć uczestnicy będą w stanie ocenić poprawność wyborów strategicznych przedsiębiorstw i zaproponować nowe kierunki rozwoju.

12. Marketing międzynarodowy 36 godzin
Głównym celem tego przedmiotu jest przedstawienie studentom analizy strategii marketingowej, funkcjonalnej i operacyjnej firmy działającej na rynku międzynarodowym. Studenci zapoznają się z podstawowymi decyzjami i odpowiedzialnością, które pojawiają się gdy firma rozpoczyna działalność na rynku zagranicznym. Pozyskana wiedza pozwala studentom przygotować plan marketingowy w zakresie międzynarodowym.

13. Finanse międzynarodowe 36 godzin
W ramach tego przedmiotu analizowane są problemy operacyjne oraz zasady zarządzania finansami w kontekście międzynarodowym: międzynarodowy system monetarny, kursy walut oraz rynki walutowe, określanie poziomu ryzyka w firmie wynikającego ze zmiany stóp procentowych, metody zabezpieczania się przez stratami spowodowanymi ryzykiem kursowym, międzynarodowe źródła i koszt kapitału, decyzje o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich, budżetowanie w skali międzynarodowej, strategie międzynarodowych instytucji finansowych.

14. Przywództwo 36 godzin
Celem kursu jest pokazanie znaczenia przywództwa we współczesnych organizacjach, na różnym ich szczeblu. Studenci zapoznani zostaną ze współczesną wiedzą na temat przywództwa. Zajęcia pozwolą także na rozwój wybranych kompetencji przywódczych, które będą mogły być wykorzystane do zarządzania organizacjami oraz zespołami w ich ramach. Szczególny nacisk położony zostanie na znaczenie wizji przywódcy, wykorzystywanie charyzmy. Pokazane zostanie, jak z perspektywy przywódcy budować można kulturę organizacyjną opartą na wyzwalaniu zaangażowania pracowników – od najniższych szczebli po szczebel zarządczy.

15. Świadomy rozwój kariery zawodowej i kompetencji przywódczych 29 godziny
Celem zajęć jest rozpoznanie indywidualnego profilu zachowań i wiodącego  profilu przywódczego słuchacza, zapoznanie go/jej z narzędziami samodzielnej analizy własnej kariery, definiowania ścieżek swojego rozwoju oraz sposobów osiągania założonych celów rozwojowych. Poprzez interaktywne wykłady, ćwiczenia i analizę przypadków słuchacz pozna także narzędzia pozycjonowania się na rynku pracy, perspektywę swojej oceny z pozycji pracodawcy i rekruterów. Nabędzie też fundamentalne umiejętności kompetencji interpersonalnych (efektywne słuchanie, wypowiadanie się), stanowiące punkt wyjścia do rozwoju przywództwa. Po ukończeniu kursu słuchacz będzie dysponował wiedzą i narzędziami do świadomego i zrównoważonego rozwijania swojej kariery menedżerskiej i przywódczej.

16. Zarządzanie relacjami z interesariuszami 24 godziny
Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat zarządzania relacjami z inwestorami oraz innymi interesariuszami. W szczególności w czasie zajęć zostanie zaprezentowany dorobek ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich oraz doświadczenia związane z zarządzanie relacjami z innymi grupami interesariuszy (społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój). W czasie zajęć wykorzystane będą studia przypadku przedsiębiorstw polskich i zagranicznych ilustrujące zarówno dobre praktyki, jak i główne wyzwania w zarządzaniu relacjami z inwestorami oraz innymi interesariuszami.

17. Negocjacje
Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat prowadzenia negocjacji nastawionych na współpracę oraz pozyskanie niezbędnych umiejętności pozwalających na odnoszenie sukcesu w negocjacjach. W trakcie zajęć zostaną omówione następujące kluczowe czynniki sukcesu w negocjacjach: uwarunkowania negocjacyjne, zachowania uczestników negocjacji oraz przebieg negocjacji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kompetencje skutecznego negocjatora i przygotowanie się do negocjacji oraz zasady prowadzenia negocjacji nastawionych na współpracę.

18. Symulacja biznesowa 24 godzin
Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników umiejętności i wiedzy związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem w dobie gruntownych przeobrażeń rynkowych związanych w szczególności z transformacją cyfrową. Zajęcia realizowane będą w formie gry biznesowej, w której uczestnicy podzieleni na zespoły konkurujące między sobą o miejsce w rankingu pod względem wartości zarządzają przedsiębiorstwami na rynku symulowanym przez dedykowane oprogramowanie.

19. Projekt biznesowy: praca dyplomowa MBA 60 godzin/ Opcjonalnie z Mission to China - Projekt Biznesowy
Do zasadniczych elementów programu należy napisanie pracy dyplomowej MBA stanowiącej raport z projektu o charakterze doradczym. Praca dyplomowa MBA wykonywana jest w grupach maksymalnie 4-osobowych – pod kierunkiem promotora, którym jest jeden z profesorów MBA-SGH. Projekt biznesowy dotyczy wybranej przez studentów organizacji lub firmy działającej na rynku, także na rynku finansowym. Na projekt składają się części dotyczące strategii firmy, marketingu, finansów, zarządzania, planowania, budżetowania itd. Przygotowanie projektu umożliwia studentom zastosowanie umiejętności zdobytych podczas całych studiów MBA-SGH. Obrona pracy dyplomowej MBA odbywa się przed komisją egzaminacyjną.

20. Sesja Integracyjna 16 godzin
W ramach sesji integracyjnej uczestnicy zapoznają się z przebiegiem i programem studiów, pracują nad case’em biznesowym łączącym w sobie wszystkie elementy programu studiów, rozwijają swoje kompetencje liderskie w ramach warsztatów z budowania zespołu. Sesja integracyjna jest sesją wyjazdową i odbywa się w ośrodku szkoleniowym pod Warszawą.


Warunki zaliczenia

Każdy przedmiot kończy się zaproponowaną przez danego wykładowcę formą zaliczenia, która jest szczegółowo omówiona w konspekcie wykładu. Z reguły są to egzaminy lub projekty, prezentacje bądź analiza przypadków. Wykładowcy biorą pod uwagę aktywność słuchacza, jego indywidualną pracę i wkład w pracę grupy. Wszystkie elementy zaliczenia są oceniane i sumowane a wynik końcowy stanowi zaliczenie przedmiotu.

Minimum zaliczenia każdego wykładu/tematu to poziom 67 punktów (na 100 możliwych). Wynik poniżej 67 punktów kwalifikuje się do poprawiania egzaminu, którą to poprawkę można pisać tylko jeden raz. Średnia uzyskana podczas studiów nie może być niższa niż 72 punkty.

W sytuacji niezaliczenia egzaminu (ocena poniżej 67%), studenci mogą otrzymać szansę na pisanie egzaminu poprawkowego. Podanie o egzamin poprawkowy musi być wystosowane do biura programu MBA-SGH w ciągu 3 dni od daty podania przez wykładowcę końcowych wyników kursu.

Skala ocen

Wartość procentowa

Ocena

90-100

5,5

85-89

5

80-84

4,5

77-79

4

73-76

3,5

67-72

3

Poniżej 67%

Brak zaliczenia

Ukończenie programu

Rekomendacje

Polecam studnia MBA SGH wszystkim pragnącym zaktualizować lub uzupełnić swoją wiedzę i nadążyć za zmieniającą się szybko rzeczywistością.

Joanna Piekutowska
WIOS Warszawa

Więcej…
Newsletter

Szybki kontakt
 • Biuro Programu MBA-SGH
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Ul. Rakowiecka 24, pok. 2
 • 02-521 Warszawa
 • Tel: +48 22 646 61 24
 • Fax: +48 22 646 61 24
 • Adres mailowy: biouromba@sgh.waw.pl
 • Strona programu: www.mba-sgh.pl
youtube goolge
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska
centrala: +48 22 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12, e-mail: informacja@sgh.waw.pl​​