Negocjacje

24 godziny

Cel kursu

Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat prowadzenia negocjacji nastawionych na współpracę oraz pozyskanie niezbędnych umiejętności pozwalających na odnoszenie sukcesu w negocjacjach.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące kluczowe czynniki sukcesu w negocjacjach: uwarunkowania negocjacyjne, zachowania uczestników negocjacji oraz przebieg negocjacji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kompetencje skutecznego negocjatora i przygotowanie się do negocjacji oraz zasady prowadzenia negocjacji nastawionych na współpracę.

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Prorektor ds. nauki i zarządzania SGH. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Sekretarz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015–2018, członek grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR w Ministerstwie Gospodarki oraz ekspert Ministra Edukacji Narodowej.

Najważniejsze publikacje: Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013; Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012; Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka, Warszawa 2008; Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.