sgh
mbasgh
 • Dla pracujących profesjonalistów
  Program MBA-SGH to studia podyplomowe Executive Master of Business Administration oferowane w języku polskim i adresowane do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe
  oraz posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie, głównie zajmują średnie i wyższej stanowiska menedżerskie.
 • Wiedza od doświadczonych wykładowców-praktyków
  Kadrę programu MBA-SGH tworzą doświadczeni wykładowcy z Polski i ze świata, najlepsi wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej, posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania własnej wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.
 • Prestiżowy dyplom
  Absolwenci programu MBA-SGH otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA w najbardziej prestiżowej uczelni ekonomicznej w Polsce, dyplom czołowego programu Executive MBA w Polsce i regionie (w ocenie różnych rankingów, jak również według wyników badań wśród pracodawców).
Nabór zgłoszeń do udziału w VIII edycji Programu (start luty 2019), trwa do 25 listopada 2018.

Program MBA-SGH w rankingu najlepszych programów MBA w Polsce PERSPEKTYWY 2014 zajął szóste miejsce, na ogólną liczbę 29 programów, biorących udział w rankingu. Więcej informacji.

---

Serdecznie zapraszamy nad uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom II edycji programu MBA-SGH. Zobacz program.

---

W tegorocznym rankingu najlepszych programów MBA w Europie Wschodniej organizowanym przez Więcej informacji.

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że program MBA-SGH w tegorocznym rankingu PERSPEKTYWY 2013 zajął 9 miejsce. W rankingu uczestniczyło 30 programów MBA. Nasz program po raz pierwszy został zgłoszony do rankingu PERSPEKTYWY i znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych progamów MBA w Polsce. Więcej informacji.


Program MBA-SGH wraz z CEMBA – oba realizowane przez Biuro Kanadyjskiego Programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - zajęły w tegorocznym rankingu programów MBA pierwsze miejsce. Zobacz szczegóły na stronie Wprost.

MBA-SGH

Opis programu

Program MBA-SGH to studia Executive Master of Business Administration oferowane w języku polskim i adresowane do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie.  Osoby zajmujące się realizacją programu MBA-SGH posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów MBA w języku polskim i angielskim.

Zajęcia w programie odbywają się na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na program MBA-SGH składa się 15 przedmiotów, łącznie 582 godzin zajęć.  W roku 2013 wprowadziliśmy do programu MBA-SGH opcję zaliczenia Projektu Biznesowego w Chinach (Mission to China), realizowanego wraz z grupą studentów MBA z University of Quebec at Montreal z Kanady oraz Canadian Executive MBA (CEMBA) z Polski. Wyjazd adresowany jest to słuchaczy programu MBA-SGH biegle posługującymi się językiem angielskim. Zaliczenie projektu w Chinach jest opcjonalne z obroną projektów biznesowych - prac dyplomowych w Polsce. Zajęcia w Chinach prowadzi prof. Prosper Bernard z UQAM.

Celem programu jest zapewnienie jego uczestnikom – pracownikom, menedżerom i przedsiębiorcom – możliwości nabycia nowoczesnej wiedzy w zakresie:

– umiejętności stawiania i rozwiązywania zadań z zakresu strategii zarządzania firmą,
– rozumienia procesów finansowych  w firmie, zgodnie z regułami nowoczesnych finansów oraz standardów rachunkowości,
– zapewnienia przejrzystości finansowej oraz właściwego nadzoru korporacyjnego w firmie,
– wzbogacania narzędzi zarządzania operacyjnego i analizy, z wykorzystaniem metod ilościowych,
– strategii zarządzania zasobami ludzkimi,
– zastosowania najnowocześniejszych technik i strategii marketingowych, dla wzbogacenia strategii marketingowej firmy.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia w programie MBA-SGH prowadzą wykładowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, praktycy spoza SGH oraz wykładowcy z Kanady i Szwajcarii. Sylwetki wykładowców przedstawiamy poniżej:

Organizacja studiów

Zajęcia odbywają się co tydzień, w piątki w godz. 13.30-17.00, w soboty w godz. 9.00-17.00 oraz wyjątkowo w niedziele (np. w przypadku gier symulacyjnych).

Oprócz udziału w zajęciach, studenci są zobowiązani do przygotowania: indywidualnych lub grupowych rozwiązań studiów przypadku, projektów indywidualnych lub grupowych oraz końcowej pracy – rozbudowanego projektu integrującego wiedzę z wielu dziedzin.

Stosowane metody nauczania to w szczególności:

 • wykłady,
 • studia przypadków,
 • prezentacje filmowe,
 • gry biznesowe i symulacje,
 • projekty badawcze: indywidualne i grupowe,
 • interakcja zespołowa,
 • ćwiczenia grupowe.

Każdy przedmiot kończy się zaproponowaną przez danego wykładowcę formą zaliczenia, która jest szczegółowo omówiona w konspekcie wykładu. Z reguły są to egzaminy lub projekty, prezentacje bądź analiza przypadków. Wykładowcy biorą pod uwagę aktywność słuchacza, jego indywidualną pracę i wkład w pracę grupy. Wszystkie elementy zaliczenia są oceniane i sumowane a wynik końcowy stanowi zaliczenie przedmiotu.

Dyplom

Absolwenci otrzymują wydawany przez Szkołę Główna Handlową w Warszawie „Dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration”.

------------------------------

Rozmowa z Waldemarem Liskiem absolwentem MBA-SGH

Rekomendacje

Polecam studnia MBA SGH wszystkim pragnącym zaktualizować lub uzupełnić swoją wiedzę i nadążyć za zmieniającą się szybko rzeczywistością.

Joanna Piekutowska
WIOS Warszawa

Więcej…
Newsletter

Szybki kontakt
 • Biuro Programu MBA-SGH
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Ul. Rakowiecka 24, pok. 2
 • 02-521 Warszawa
 • Tel: +48 22 646 61 24
 • Fax: +48 22 646 61 24
 • Adres mailowy: biuromba@sgh.waw.pl
 • Strona programu: www.mba-sgh.pl
youtube goolge
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska
centrala: +48 22 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12, e-mail: informacja@sgh.waw.pl​​