Marketing

36 godzin

Cel kursu

Przedmiot oferuje wiedzę na temat koncepcji, instrumentów oraz strategii marketingowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach działających na różnych rynkach produktowych. 

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z koncepcją holistyczną uwzgledniającą: (1) marketing zintegrowany (identyfikacja, kreowanie, dostarczanie i komunikowanie wartości dla klienta w optymalnej kombinacji uwzgledniającej dostosowanie do oczekiwań klientów docelowych i zasobów przedsiębiorstwa); (2) marketing relacji (tworzenie relacji z podmiotami funkcjonującymi w systemie rynkowym); (3) marketing wewnętrzny (przyjęcie marketingowego sposobu myślenia przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa); (4) marketing wyników (pomiar wyników działań marketingowych w wymiarze rynkowym finansowym i społecznym).

dr Agnieszka Wilczak

Adiunkt w Katedrze Marketingu na wydziale zarządzania UW, uczestnik staży naukowych oraz wykładowca w uczelniach zagranicznych w Europie i USA.

Bardzo wysoko oceniana przez studentów kolejnych edycji podyplomowych studiów analiz marketingowych, autorka wielu publikacji dotyczących strategii marketingowych, analiz rynkowych i efektywności marketingu. Laureatka nagrody dla Najlepszego Wykładowcy MBA-SGH.