Marketing

36 godzin

Cel kursu

Przedmiot oferuje wiedzę na temat koncepcji, instrumentów oraz strategii marketingowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach działających na różnych rynkach produktowych. 

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z koncepcją holistyczną uwzgledniającą: (1) marketing zintegrowany (identyfikacja, kreowanie, dostarczanie i komunikowanie wartości dla klienta w optymalnej kombinacji uwzgledniającej dostosowanie do oczekiwań klientów docelowych i zasobów przedsiębiorstwa); (2) marketing relacji (tworzenie relacji z podmiotami funkcjonującymi w systemie rynkowym); (3) marketing wewnętrzny (przyjęcie marketingowego sposobu myślenia przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa); (4) marketing wyników (pomiar wyników działań marketingowych w wymiarze rynkowym finansowym i społecznym).