Finanse w przedsiębiorstwie

44 godziny

Cel kursu

Jest to przedmiot wprowadzający do nowoczesnych finansów. Problematyka wykładu koncentruje się wokół tego, jak decyzje zarządcze wpływają na wartość firmy z punktu widzenia jej udziałowców oraz jak rynki kapitałowe kierują fundusze do projektów, które maksymalizują wartość przedsiębiorstwa.

Najistotniejsze poruszane zagadnienia to: budżetowanie, wycena akcji i obligacji, teoria portfela inwestycyjnego, modele wyceny aktywów, struktura kapitałowa firmy oraz polityka dywidend.

Dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Zarządzania Finansowego Katedry Rynków Kapitałowych SGH Posiadabogate doświadczenie zawodowe wyniesione z pracy na rynku kapitałowym. Dyrektor Departamentu Analiz oraz Strateg ds. Rynków Wschodzących w zagranicznych bankach inwestycyjnych w Warszawie (1995-1997) oraz w Londynie (1997-2001). Wyróżniany w krajowych i międzynarodowych rankingach analityków, autor ponad 100 raportów analitycznych, dotyczących rynku akcji; odpowiedzialny za kontakt z zarządzającymi największymi funduszami inwestycyjnymi na świecie w USA, Wielkiej Brytanii i Europie; regularne spotkania z zarządami przedsiębiorstw giełdowych rynków wschodzących.

Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych, w tym w prestiżowych programach MBA, we współpracy z renomowanymi partnerami z zagranicy: m.in. Master in International Management w ramach Community of European Management Schools and International Companies (CEMS); WarsawExecutive MBA, we współpracy z University of Minnesota, USA; ExecutiveStudies in Finance, we współpracy z Ernst & Young Academy of Business.

Wykładał za granicą na Shanghai University (2017) w Chinach, University of Barcelona w Hiszpanii (2016), oraz Sussex University (2010), Bangor University (2009) i University of Wales (1991-1995) w Wielkiej Brytanii.

Członek Zespołu do spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów. Autor raportów oraz ekspertyz w postepowaniach sądowych i przed Komisją Nadzoru Finansowego. Prowadzi szkolenia dla międzynarodowych korporacji. Członek Rady Nadzorczej PFR TFI.

Laureat Nagrody Banku Handlowego i Fundacji Kronenberga „za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów” (2014) – jednej z najbardziej prestiżowych nagród dla ekonomistów w Polsce, przyznawanej jednej osobie rocznie; nominacja do Nagrody Beta 2014 „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami” (2014); wielokrotny laureat nagród indywidualnych Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Dziekana Kolegium Gospodarki Światowej SGH za działalność naukową (2012, 2014, 2015) i dydaktyczną (2007, 2015)