Finanse w przedsiębiorstwie

44 godziny

Cel kursu

Jest to przedmiot wprowadzający do nowoczesnych finansów. Problematyka wykładu koncentruje się wokół tego, jak decyzje zarządcze wpływają na wartość firmy z punktu widzenia jej udziałowców oraz jak rynki kapitałowe kierują fundusze do projektów, które maksymalizują wartość przedsiębiorstwa.

Najistotniejsze poruszane zagadnienia to: budżetowanie, wycena akcji i obligacji, teoria portfela inwestycyjnego, modele wyceny aktywów, struktura kapitałowa firmy oraz polityka dywidend.