Ekonomia menedżerska

24 godziny

Cel kursu

Celem tego przedmiotu jest poprawa zrozumienia przez studentów zasad rządzących rynkiem, struktury konkurencji, mechanizmów makroekonomicznych, a także przedstawienie kulturowych, politycznych i społecznych zjawisk oraz ich wpływu na organizacje publiczne i prywatne.