Biznes międzynarodowy i polityka gospodarcza

36 godzin

Cel kursu

Głównym celem tego przedmiotu jest przedstawienie studentom analizy strategii marketingowej, funkcjonalnej i operacyjnej firmy działającej na rynku międzynarodowym.

Studenci zapoznają się z podstawowymi decyzjami i odpowiedzialnością, które pojawiają się gdy firma rozpoczyna działalność na rynku zagranicznym. Pozyskana wiedza pozwala studentom przygotować plan marketingowy w zakresie międzynarodowym.