Biznes międzynarodowy i polityka gospodarcza

24 godziny

Cel kursu

Głównym celem tego przedmiotu jest przedstawienie studentom analizy strategii marketingowej, funkcjonalnej i operacyjnej firmy działającej na rynku międzynarodowym.

Studenci zapoznają się z podstawowymi decyzjami i odpowiedzialnością, które pojawiają się gdy firma rozpoczyna działalność na rynku zagranicznym. Pozyskana wiedza pozwala studentom przygotować plan marketingowy w zakresie międzynarodowym.

prof. Michał Kostecki

Jest Honorowym Profesorem i byłym Prodziekanem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Neuchâtel w Szwajcarii. Był dyrektorem założycielem Instytutu Przedsiębiorczości na tej samej uczelni i kierował wspólnym programem doktoranckim w zakresie nauk administracyjnych francuskojęzycznych uniwersytetów szwajcarskich. Ukończył studia doktoranckie w GraduateInstitute of International Studies w Genewie (1976) i pracował w Instytucie Badań Operacyjnych i Matematyki Stosowanej na Uniwersytecie w Zurychu.

Profesor Kostecki był doradcą w sekretariacie GATT (obecnie WTO). Był profesorem ekonomii biznesu na Université de Montréal (HEC) w Kanadzie, współpracownikiem naukowym w Harvard Business School i Investment Manager w firmie finansowej wiodących niemieckich banków. Publikował o handlu międzynarodowym i biznesie, działał jako konsultant dla organizacji takich jak ASEAN, ICTSD, ITC, OECD, UNCTAD, ILO, Bank Światowy, - WTO.